Трябва ли да направим шумоизолация на дома си?

Шумоизолация – за или против

Добрата шумоизолация е полезна по много повече начини, отколкото можете да си представите. Тихата и спокойна обстановка е изключително важна за вашето здраве и може в пъти да подобри качеството на живот.

Така нареченото „шумово замърсяване” се превърна в една от основните теми на съвременното общество, а в някои държави законодателната власт обърна специално внимание на проблема. Например в Испания, нахалният собственик на квартална кръчма издуващ музиката след 22: 00 часа, може да отнесе солидна глоба от 50 000 евро заради своето прегрешение.

Специалистите са категорични, че редовното излагане на шумово замърсяване е един от основните причинители на куп сърдечни и нервни болести, които могат да влошат рязко човешкото здраве. Това прави добрата шумоизолация особено важна за България, тъй като голяма част от населението живее в силно звукопропускливи панелни жилища, а още по – голяма част редовно са тормозени от силните звуци на намиращи се в близост нощи заведения. На никого не е приятно да слуша караниците на съседа или да се събуди посред нощ от бомбичките, които мятат пред блока пияните гости на съседната кръчма.

Какво е значението на термина шумоизолация?

Според научните определения, под шум се разбира всеки звук (без значение от неговата сила), който има отрицателно влияние върху човешкото здраве. Казано с други думи, който въздейства негативно върху психиката и физиологията, нарушавайки личния и обществен живот на отделни хора или цели групи.

Тоест, под шумоизолация трябва да разбираме обзавеждане или оборудване на жилището по начин и с материали, които ще намалят вредното шумово замърсяване. Най – често се използват компоненти, които имат свойството да поглъщат шума и да намаляват негативния ефект.

Как да процедираме преди шумоизолация?

На първо място трябва да се установи източника на шумово замърсяване. Той може да идва от друга стая, от долния етаж, от улицата и така нататък. Следващата стъпка е да се определи повърхността, която предава шума – стена, прозорец, под, таван и така нататък. После специалистите ще преценят как е удачно да се направи желаната шумоизолация и ще задвижат процеса.

Заключение

В заключение можем да кажем, че да направим шумоизолация на дома, в България е задължително условие за добро здраве и спокоен сън. Хубавата новина е, че благодарение на модерните технологии за строителство и ремонт, това вече не е толкова скъпа услуга. Само допреди няколко години трябваше да извадим поне десет хиляди лева за овладяване на шумово замърсяване, а сега може да ни излезе дори и под 1 000 лева.

За въпроси и персонална оферта за шумоизолация, моля позвънете на 089 861 75 95 или ни пишете чрез формата за контакт.
шумоизолация

Шумоизолация и шумово замърсяване